KY UC VE ME #004

Đêm hôm kia con lại nằm mơ thấy Mẹ. Mẹ vẫn bên con, dù không nói được lời nào. Nhưng nhìn ánh mắt Mẹ, con hiểu Mẹ muốn nói Mẹ luôn bên con. Trong giấc mơ, vợ con nằm trên giường, còn con thì xuống đất. Mở mắt ra trong giấc mơ thì mẹ vẫn nằm bên cạnh. Con rất nhớ Mẹ.

IMG_6680

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s